Thiên Long Sinh Tử - Bang Hội Đại Chiến
TLBB Sinh Tử - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Sinh Tử
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
LaChinh
102
Thiên Long
2
G9
76
Tiêu Dao
3
#ef12345#Y#bSong Ng #18
58
Thiên Long
4
Zun
45
Thiên Long
5

45
Võ Đang
6
Me
39
Tiêu Dao
7
Ma
39
Nga My
8
#e3c00ff#bоp Ku Ra Nht
32
Tiêu Dao
9
#G#b#e3c33ccNew #1
25
Võ Đang
10
Fu
23
Võ Đang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private